Literatura

PODRĘCZNIKI PODSTAWOWE


Kowal J. : Podstawy automatyki T. I i II. Wyd. AGH, 2006,


Sokół M.: Podstawy automatyki. Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych. UWND AGH, Kraków 2005,


Buratowski T.: Podstawy robotyki. UWND AGH, Kraków 2006


PODRĘCZNIKI UZUPEŁNIAJĄCE


S. Krajewski, R. Misielak "Ćwiczenia laboratoryjne z Podstaw Automatyki"


Zakres zagadnień teoretycznych do laboratoriów T1, T2, T3 i T5 (w postaci elektronicznej)


Podstawowe symbole graficzne - pneumatyka i hydraulika (w postaci elektronicznej)


Urbaniak A.: Podstawy automatyki. Wyd. PP


Mikulczyński T. (red.): Podstawy automatyki. Oficyna Wydawnicza PWr.,


Praca zbiorowa: Podstawy robotyki. Teoria i elementy manipulatorów i robotów. WNT


Buratowski T.: Teoria robotyki