Elementy i Układy Sterowania Pneumatycznego


PAiR - 3 rok studiów dziennych


Przebieg laboratorium:


Laboratorium składa się z trzech części:

  1. Część obliczeniowa – należy dobrać siłownik z katalogu na podstawie danych podanych przez prowadzącego, wykorzystując podstawowe wzory do obliczania siłowników.

  2. Część praktyczna – zmontować i uruchomić układ sterowania bezpośredniego siłownikiem jednostronnego działania (powrót za pomocą sprężyny) zmontować i uruchomić układ sterowania siłownika dwustronnego działania pracującego w cyklu automatycznym na podstawie cyklogramu pracy

  3. Zrealizować podaną funkcję logiczną za pomocą zaworów 3/2 sterowanego pneumatycznie ze sprężyną powrotną.


Wnioski


Sprawozdania należy oddać w ciągu dwóch tygodni

  • opis podstawowych cech siłowników jednostronnego działania,

  • krótki opis zasady działania układu sterowania siłownikiem jednostronnego działania

  • opis podstawowych cech siłowników dwustronnego działania,

  • krótki opis zasady działania układu automatycznego sterowania siłownikiem dwustronnego działania

  • wyjaśnić pojęcie cyklogramu pracy

  • porównać zalety i wady siłowników pneumatycznych oraz hydraulicznych