Identyfikacja obiektów metodą częstotliwościową


PAiR - 3 rok studiów zaocznych


Zakres wymagań:


Sprawozdanie z tematu laboratoryjnego T2 – identyfikacja obiektów metodą częstotliwościową:

  1. określenie typu obiektu- podanie transmitancji modelu

  2. wyznaczenie jego parametrów: k, T1, T2.......(współczynnik proporcjonalności, stałe czasowe)

  3. sporządzenie charakterystyk amplitudowych i fazowych badanych obiektów oraz ich modeli

  4. ocena błędu identyfikacji

  5. sporządzenie charakterystyk amplitudowych i fazowych obiektów o zadanej przez prowadzącego transmitancji (szeregowe połączenie elementów podstawowych ) z wykorzystaniem udostępnionych arkuszy Excel