Elementy i Układy Sterowania Pneumatycznego


PAiR - 3 rok studiów zaocznych


Przebieg laboratorium:


Laboratorium składa się z dwóch części:

  1. Część obliczeniowa – należy dobrać siłownik z katalogu na podstawie danych podanych przez prowadzącego, wykorzystując podstawowe wzory do obliczania siłowników.

  2. Część praktyczna – zmontować i uruchomić układ sterowania bezpośredniego siłownikiem jednostronnego działania (powrót za pomocą sprężyny) zmontować i uruchomić układ sterowania siłownika dwustronnego działania pracującego w cyklu automatycznym na podstawie cyklogramu pracy


Wnioski


Sprawozdania należy oddać na następnym zjeździe

  • opis podstawowych cech siłowników jednostronnego działania,

  • krótki opis zasady działania układu sterowania siłownikiem jednostronnego działania

  • opis podstawowych cech siłowników dwustronnego działania,

  • krótki opis zasady działania układu automatycznego sterowania siłownikiem dwustronnego działania

  • wyjaśnić pojęcie cyklogramu pracy

  • porównać zalety i wady siłowników pneumatycznych oraz hydraulicznych