Automatyzacja procesów odlewniczych


Studia podyplomowe


Przebieg laboratorium pt: "Cyfrowa rejestracja przebiegu przepływu powietrza w formierce podciśnieniowej:"


Laboratorium składa się dwóch części:

 1. Część pierwsza – rejestracja cyfrowa zmian ciśnienia w poszczególnych elementach instalacji podciśnieniowej układu formowania podciśnieniowego dla małej formy.
   
 2. Część druga – rejestracja cyfrowa zmian ciśnienia w poszczególnych elementach instalacji podciśnieniowej układu formowania podciśnieniowego dla dużej formy.
   
 3. Rejestrowany jest przepływ w czterech miejscach:
  • komorze technologicznej (formie)
  • komorze przyzaworowej
  • instalacji rurowej
  • zbiorniku podciśnieniowym

    Rejestracja odbywa się dla czterech różnych wartości podciśnienia początkowego. Zarejestrowane dane (zamieszczone poniżej w pliku do ściągnięcia)należy poddać cyfrowej obróbce w arkuszu kalkulacyjnym. Dane należy przenieść do zamieszczonego arkusza "xls" - należy powklejać odpowiednie wartości do poszczególnych ciśnień. Zakładki reprezentują przykładowe wartości ciśnienia. Jeżeli dana grupa miała inne dane - proszę pozmieniać nazwy zakładek.
    Otrzymane wykresy należy poddać obróbce mającej na celu ułatwienie wyznaczenia czasu trwania procesu podciśnieniowego. Sprawozdanie należy oddać jedno na grupę laboratoryjną.
  Bardzo proszę o przesłanie mailem opracowanego arkusza obliczeniowego na adres mslazyk@agh.edu.pl  
   
  Pliki do pobrania
 4. Wyniki rejestracji cyfrowej procesu przepływu powietrza (zip)
 5. Arkusz obliczeniowy xls