Automatyzacja procesów odlewniczych


Studia podyplomowe


Przebieg laboratorium: Układy i sterowanie pneumatyczne


Laboratorium składa się z dwóch części:

  1. Część obliczeniowa – należy dobrać siłownik z katalogu na podstawie danych podanych przez prowadzącego, wykorzystując podstawowe wzory do obliczania siłowników.

  2.  
  3. Część praktyczna – zmontować i uruchomić układ sterowania siłownika dwustronnego działania z jednostronnym tłoczyskiem, pracującego w cyklu automatycznym na podstawie cyklogramu pracy, wykorzystując 2 zawory rozdzielające 3/2 (krańcówki) oraz zawór 5/2 sterowany obustronnie nadciśnieniem

Wnioski


  1. opis podstawowych cech siłowników dwustronnego działania,

  2. krótki opis zasady działania układu automatycznego sterowania siłownikiem dwustronnego działania

  3. wyjaśnić pojęcie cyklogramu pracy